Airan, Bansal, Bhandal, Bindal, Dharan, Garg, Goyal, Goyan, Jindal, Kansal, Kuchhal, Mittal, Mangal, Madhukul, Nagal, Singhal, Tayal, Tingal
   

Distinguished Aggarwals

 

Shree Maharaja Agrasen

Ashwin Shukla Partham Navrater

Lala Lajpat Rai

1869-1948

Dr. Bhagwan Dass

1865-1928

Seth Jamna Lal Bajaj

1869-1958

National Poet Maithili Sharan Gupt

1869-1942

Bhartendu Babu Harishchandra

1886-1964

Sir Gangaram

1850-1885

Dr Ram Manohar Lohia

1851-1927

Shri Kashi Prasad Jayaswal

1910-1967

Seth Ghanshyam Das Bidla

1881-1931

Shri Mohanlal Sukhadia

1894-1983

Shri Shiv Parshad Gupta

1916-1982

Sh. Shree Parkash

1890-1971

Sh. Jain Muni Shree Malji

1891-1984

Sh. Jai Shankar Parshad

 

Sh. Hanuman Prasad Poddar

1882-1971

Sh. Shyam Lal Gupta

1893-1971

Sant Kavi Sunder Dass

1596-1689

Acharya Tulsi

1914-1997

Sh. D.N. Jatiya

1930-2000

Sh. Raja Bhamashah

1542-1598

Sh. Brijlal Biyani

1896-1968

Sh. Babu Gulab Rai

1888-1963

Sh. Jyoti Prasad Agarwal

1903-1951

Sh. Banarasi Dass Gupta

1917-2007

Sh. Banarasi Dass Gupta

1917-2007

 

Indian Postal Stamps of Aggarwals

  • Maharaja Agrasen

  • Bharat Ratan Dr. Bhagwan Das

  • Dr. Ram Manohar Lohia

  • Lala Lajpat Rai

  • Raja Shiv Parshad Gupta

  • Ramcharan Agarwal

  • Jyoti Parshad Aggarwal

 

 

         
       

HEAD OFFICE


Raj Kumar Goyal
President

Aakhil Bhartiya Aggarwal
Samaj (Regd.) Haryana

Near Saini Dharamshala, Rohtak Road, Jind (Haryana)
 India

Mb. 098121-87887
 


For Advertisement


Mr. Ram Dhan Jain

Director Advt.

Mb. 98123-76624
 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                       
                                       
 
Copyright 2010-15 - Aakhil Bhartiya Aggarwal Samaj (Regd.) Haryana